Livskunskap

Igår var vi på årsmöte i Forum Livskunskap en förening, som vi har engagerat oss i. Föreningen vill verka för att unga människor ska få en bättre beredskap att hantera de utmaningar och svårigheter de möter i livet. Det kan handla om att hantera både sina nära relationer och förstå och ta ställning till det som händer i omvärlden och kommer in i våra vardagsrum via TV och sociala medier. Men också inse att känslor av sorg, saknad och besvikelser inte är en sjukdom som måste medicineras bort utan hör livet till. Jobbigast av allt är när man påverkas negativt av andras beslut och handlingar som man inte kan göra något åt. Då behöver vi alla ha verktyg som är hjälpsamma att hantera svåra känslor. 
 
Kan bilden av en blomma lugna?
En löparrunda på stranden kan ge både styrka och ro.