möten, möten!

Igår var vi på varsitt styrelsemöte i två olika föreningar som vi båda känner engagemang i. Den ena, Blidö-Frötuna skärgårdsförening som  arbetar för att fastboende i skärgården ska ha en dräglig tillvaro. Det handlar  mycket om replipunkter , båt och bussförbindelser, bredband, postgång och annat som vi som bor på öar måste få att fungera.
Den andra föreningen, Forum Livskunskap, verkar för att främst barn och unga ska få fler verktyg att hantera "livets utmaningar". Till vår glädje kunde vi konstatera att en mängd nya böcker och rapporter kommit ut med fokus på någon aspekt av livskunskap.  Efter sommaren planerar vi en serie samtalskvällar med några av författarna. 
Visst är det bra att vårt samhällsengagemang inte avtagit trots att vi slutat jobba(nästan) -  eller är det två pensionärers desperata försök att känna sig behövda?!