Om komplexa frågor och vikten av olika perspektiv

 

Några så kallade Sverigevänner gör allt för att skämma ut Sverige. Tvärsäkra om vad som är problemen och tvärsäkra om vad som är lösningar. De får mothugg av lika tvärsäkra meningsmotståndare.

Det är illavarslande.

I dagarna har två forskarrapporter kommit i vår väg. De ger oss flera tankeställare.

Den första kommer från BRÅ, Den nationella trygghetsutvecklingen och beskriver brottsutvecklingen över tid. Man får en ganska sammansatt bild av hur olika sorters brott ökat eller minskat. Många brott har minskat andra verkar öka.  Det går knappast att dra några säkra slutsatser om den totala bilden. Bilden är komplex.

Den andra rapporten heter Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser. I den gör man upp med bilden av att storstäderna utvecklas på landsbygdens bekostnad. Det är en grov förenkling skriver man.  Endast en bråkdel av befolkningsökningen i städerna beror på avfolkning av landsbygden. Skiljer man på tätortsnära och icke tätortsnära landsbygd så sker utflyttningen från den sistnämnda. Landsbygd i närheten av tätorter har en befolkningsökning. Liknande mönster är det vad gäller arbetslöshet. Rapporten utmanar det som vi trodde var sant. Bilden för stads och landsbygdsutveckling är mer komplex än vi trodde.

Komplexa frågor är besvärliga och leder till motstånd och bråk mellan olika intressentgrupper. När det inte finns några enkla fakta eller enkla lösningar behöver man bli medvetenhet om olika perspektiv. Man behöver både träna att se komplexiteten i samhällsfrågor och träna sin förmåga att se saker ur olika perspektiv. Det är nog något som vi själva skulle vilja bli bättre på.